Volledig assortiment

Disclaimer Ceramica Vloeren B.V.

Ceramica Vloeren B.V. (kamer van Koophandel: 70577951) hierna te noemen Ceramica Vloeren, verleent u hierbij toegang tot www.ceramicavloeren.nl (“de webwinkel”) en nodigt u uit om het aangebodende te kopen. Ceramica Vloeren behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarvoor aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Ceramica Vloeren spant zich in om de inhoud van de webwinkel zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de Webwinkel aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aansprakelijkheid op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Ceramica Vloeren.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de webwinkel geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Ceramica Vloeren. Voor op de webwinkel opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Ceramica Vloeren nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Aansprakelijkheid aangeboden montageteam

Ceramica Vloeren heeft geen montageteam in dienst. Ceramica Vloeren biedt als service om bij een montageteam uit haar netwerk een offerte op te vragen voor het plaatsen van de tegels en deze offerte naar u door te sturen. Bij accordering van de offerte van het montageteam vindt er een samenwerking plaats tussen u en het montage team en is Ceramica Vloeren niet aansprakelijk voor de werkzaamheden van het montageteam.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Ceramica Vloeren. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Ceramica Vloeren, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

KvK Nummer: 70577951